air4thai

air4thai

...

Air4Thai เป็นแอปพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแผนที่แสดงโดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นสถานการณ์วิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ

    ดาวน์โหลดแอป

       ตรวจสอบสภาพอากาศรอบตัวคุณง่ายๆ ได้แล้วกับแอป Air4Thai ดาวน์โหลดตอนนี้เลย

เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App store


ระบบ android ดาวน์โหลดผ่าน Play store