โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขจัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กนักเรียน จำนวน 50 คน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาการใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลครบุรี

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

...