โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดขึ้นที่ สระประปาสาธารณะ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เวลา 9.00 น. เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

...