แอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน

แอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน

...

ติดต่อรัฐ

ง่ายแค่ปลายนิ้ว

" ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย "

เข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ทั้งตรวจสอบเครดิตบูโร
ค่าน้ำ ค่าไฟ ข้อมูลผู้ประกันตน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กใบสั่งจราจร
เช็กข้อมูลใบอนุญาต ประกาศนียบัตร และบัตรผู้ประกาศฯ ที่ออกโดย กสทช.
ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญวัยเกษียณ และอีกกว่า 100 บริการ โหลดเลย !!