คณะผู้บริหาร

นายไสว สายปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

โทร. 0903586953

นายสายฝน ประจิตต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

โทร. 0862650109

นายไสว บุญยิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

โทร. 0898451390

นายบุญส่ง พิมพ์กลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

โทร. 0857758940

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ