ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

...

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"


     ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน "เงินเด็ก" ดำเนินการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน D.DOPA และ แอพพลิเคชัน "เงินเด็ก" สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ระบบ IOS (App Store) และระบบ Android (Play Store) ทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต จากนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกคริง ก่อนดำเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านแอพพลิดคชัน "เงินเด็ก"

ระบบลงทะเบียนผ่านแอบพลิเคชั่นเงินเด็ก


ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App store


ระบบ android ดาวน์โหลดผ่าน Play store