กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวชลภัทร ฉิมนอก
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 044002299
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ