กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนุชนาท ด้วงมะดัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่่งเเวดล้อม
โทรศัพท์ : 044-002299
    

 

นางพอฤทัย  เเสงจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ