กองช่าง

นายณรงค์เดช ชุมพลวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 044-761018
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นายอุไร ชาวสวน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเชาวลิต  พุ้มบัณฑิต
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ